Labs Text

Captures de pantalla

Aplicacions destacades

PyPy Logo

Diversos Pythons

Multiple implementations of the Python programming language, including CPython 3.8 and PyPy 3.6

Conegueu més detalls >
Scientific Python

Pila de Python científic

Tot el que necessiteu per aprendre o ensenyar ciència en Python, incloent-hi SciPy

Conegueu més detalls >
ipython

IPython

Un shell de Python interactiu millorat

Conegueu més detalls >
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Un entorn de quadern basat en el web per a la informàtica i visualitzacions interactives

Conegueu més detalls >
git

git

Sistema de control de versions popular

Conegueu més detalls >
Python Logo

tox

Eina de línia d'ordres de gestió de virtualenv i de proves

Conegueu més detalls >
Python Logo

entorns virtuals

Creeu entorns python aïllats

Conegueu més detalls >
Mu editor

Mu editor

A simple Python editor for beginner programmers

Conegueu més detalls >
Python 3 IDLE

Python 3 IDLE

Desenvolupament integrat i aprenentatge integrat de Python

Conegueu més detalls >

Recursos de suport

Xat

Users and developers are available in the #fedora-python IRC channel on irc.libera.chat for real-time chat.

Correu electrònic

Els usuaris i els desenvolupadors tenen al seu abast la llista de correu python-devel@lists.fedoraproject.org.

Documentació

La documentació específica està disponible a la pàgina Fedora Developer.

Ajuda general de la utilització de Fedora

De vegades us podeu trobar amb un problema amb aquest spin i podeu obtenir ajuda mitjançant els recursos generals de suport de Fedora. Una llista d'aquests recursos està disponible a la pàgina Obtenir ajuda de Fedora.