Labs Text

Aplicacions destacades

IPython

IPython

IPython és un shell interactiu millorat amb diverses característiques que donen suport a una computació ràpida i interactiva.

Conegueu més detalls >
Pandas

Pandas

Pandas és una biblioteca que sobretot és útil per a l'anàlisi de dades.

Conegueu més detalls >
Gnuplot

Gnuplot

Gnuplot és una eina que es controla des de la línia d'ordres per a la creació de gràfiques en 2D i 3D.

Conegueu més detalls >
Matplotlib

Matplotlib

Matplotlib és la biblioteca de Python més rica en característiques per a la creació de publicacions amb gràfiques i figures.

Conegueu més detalls >
R

R

R és un sistema de computació estadístic.

Conegueu més detalls >
Maxima

Maxima

Maxima és un sistema de computació algebraic.

Conegueu més detalls >
LaTeX

LaTeX

«Fedora Scientific» inclou la col·lecció completa d'eines necessàries per a la creació de documents mitjançant LaTeX.

Conegueu més detalls >
GNU Octave

GNU Octave

«GNU Octave» és un llenguatge de programació d'alt nivell i un entorn de computació numèric, sobretot compatible amb MATLAB.

Conegueu més detalls >
GNU Scientific Library

GNU Scientific Library

«GNU Scientific Library» és una biblioteca de C/C++ que proporciona una extensa col·lecció de rutines matemàtiques.

Conegueu més detalls >

Recursos de suport

Xat

Users and developers are available in the #fedora-science IRC channel on irc.libera.chat for real-time chat.

Correu electrònic

Els usuaris i els desenvolupadors tenen al seu abast la llista de correu scitech@lists.fedoraproject.org.

Documentació

Specific documentation is available at the Fedora Scientific Guide.

Ajuda general de la utilització de Fedora

De vegades us podeu trobar amb un problema amb aquest spin i podeu obtenir ajuda mitjançant els recursos generals de suport de Fedora. Una llista d'aquests recursos està disponible a la pàgina Obtenir ajuda de Fedora.