Fedora Labs Logo

Ověřte si stažený soubor!

Až si obraz stáhnete, ověřte ho z důvodu bezpečnosti a neporušenosti. Abyste stažený obraz ověřili, nejprve stáhněte příslušný soubor kontrolního součtu CHECKSUM do stejného adresáře, kam jste stáhli obraz, a postupujte dle těchto pokynů.

Co je to Fedora Labs?

Fedora Labs (laboratoře) jsou výběrem udržovaných sad softwaru a obsahu určitého zájmu, o jejichž péči a údržbu se starají zájmoví členové Komunity Fedory. Lze je instalovat jako plnohodnotné verze Fedory nebo jako doplňky již existujících instalací Fedory.

Stažení

Tyto nástroje lze stáhnout jako úplné obrazy Fedory nebo je lze nainstalovat na existující instalaci Fedory pomocí správce softwaru.

Zjistěte si více

Instalace

Chcete-li spin nainstalovat, spusťte spin na svém počítači a klepněte na odkaz "Instalovat na pevný disk" na pracovní ploše. Instalací vás provede několik výzev (pokynů).

Zjistěte si více

Používání

Po instalaci softwarového balíčku nebo úplné verze Fedory lze tyto nástroje spustit spuštěním aplikací, které jim názvem odpovídají.

Zjistěte si více