Labs Text

Vybrané aplikace

IPython

IPython

IPython je pokročilý interaktivní shell s rozličnými vlastnostmi pro podporu rychlého interaktivního programování.

Zjistěte si více >
Pandas

Pandas

Pandas je knihovna v Pythonu, nejvíce užitečná pro analýzu dat.

Zjistěte si více >
Gnuplot

Gnuplot

Gnuplot je pomocný program vycházející z příkazové řádky pro vytváření 2D a 3D grafů.

Zjistěte si více >
Matplotlib

Matplotlib

Matplotlib je nejobsáhlejší knihovna v Pythonu pro vytváření grafů a obrázků připravených pro okamžitou publikaci.

Zjistěte si více >
R

R

R je softwarové prostředí pro statistické výpočty.

Zjistěte si více >
Maxima

Maxima

Maxima je počítačový algebraický systém.

Zjistěte si více >
LaTeX

LaTeX

Fedora Scientific obsahuje úplný řetěz nástrojů pro vytváření dokumentů pomocí LaTeX.

Zjistěte si více >
GNU Octave

GNU Octave

GNU Octave je programovací jazyk vysoké úrovně pro a numerické výpočetní prostředí, kompatibilní převážně s MATLAB.

Zjistěte si více >
GNU Scientific Library

GNU Scientific Library

GNU Scientific Library je knihovna jazyka C/C++, která poskytuje obsáhlou sbírku matematických rutin.

Zjistěte si více >

Zdroje podpory

Chat

Uživatelé a vývojáři jsou k dispozici pro komunikaci v reálném čase na kanálu IRC #fedora-science na irc.libera.chat.

E-mail

Uživatelé a vývojáři jsou rovněž k dispozici na poštovním seznamu scitech@lists.fedoraproject.org.

Dokumentace

Speciální dokumentace je dostupná on-line ve Vědním průvodci Fedory.

Obecná pomoc s používáním Fedory

Někdy lze v tomto spinu narazit na problém, k němuž se dá nalézt pomoc ve zdrojích obecné podpory Fedory. Seznam zdrojů je dostupný na stránce Fedory „Získejte pomoc“.