Fedora Labs Logo

Sprawdź poprawność pobranego obrazu

Po pobraniu obrazu sprawdź jego bezpieczeństwo i integralność. Aby sprawdzić poprawność obrazu, najpierw pobierz odpowiedni plik CHECKSUM do tego samego katalogu, w którym znajduje się obraz i postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Czym jest Fedora Labs?

Fedora Labs to zbiory pakietów oprogramowania do konkretnych zastosowań, zarządzane przez społeczność Fedory. Mogą być one instalowane jako oddzielne, pełne wersje Fedory lub jako dodatki do istniejących instalacji Fedory.

Pobieranie

Można pobrać te narzędzia jako pełny obraz Fedory lub zainstalować je za pomocą menedżera oprogramowania istniejącej instalacji Fedory.

Więcej informacji

Instalowanie

Aby zainstalować obraz, kliknij przycisk „Zainstaluj na dysku twardym” na pulpicie. Instalator poprowadzi użytkownika przez proces instalacji.

Więcej informacji

Używanie

Można uruchamiać te narzędzia po zainstalowaniu zbioru pakietów lub pełnej wersji Fedory.

Więcej informacji