Fedora Labs Logo

Verifikoni Shkarkimin tuaj!

Pasi të keni shkarkuar një pamje, verifikojini sigurinë dhe pacenueshmërinë. Që të verifikoni pamjen tuaj, fillojani duke shkarkuar, te e njëjta drejtori me pamjen që shkarkuat, kartelën e duhur CHECKSUM dhe ndiqni këto udhëzime.

Ç’është Fedora Labs?

Fedora Labs is a selection of curated bundles of purpose-driven software and content as curated and maintained by members of the Fedora Community. These may be installed as standalone full versions of Fedora or as add-ons to existing Fedora installations.

Po shkarkohet

You can download these tools as complete Fedora image, or you can install them using a software manager on an existing Fedora installation.

Mësoni më tepër

Instalim

To install a spin, you run the spin on your computer and click the "Install to Hard Drive" link on the desktop. You'll be guided through the install process via a series of prompts.

Mësoni më tepër

Përdorimi

After installing either the software bundle or the complete Fedora version you can run these tools by launching the applications that correspond with them.

Mësoni më tepër