Fedora Labs Logo

Si ta verifikoj pamjen time?

Once you have downloaded an image, verify it for security and integrity. To verify your image, start by downloading the proper CHECKSUM file into the same directory as the image you downloaded.

Më pas, importoni kyçin(et) GPG të Fedora-s:

$ curl https://getfedora.org/static/fedora.gpg | gpg --import

You can verify the details of the GPG key(s) here.

Tani, verifikoni që kartela CHECKSUM është e vlefshme:

$ gpg --verify-files *-CHECKSUM

Kartela CHECKSUM duhet të ketë nënshkrim të vlefshëm prej një nga kyçet vijues:

  • 9867C58F - Fedora 35
  • 45719A39 - Fedora 34
  • 9570FF31 - Fedora 33
  • DBBDCF7C - IOT 2019

Së fundi, tani që kartela CHECKSUM është verifikuar, kontrolloni nëse përputhet me checksum-in e pamjes:

$ sha256sum -c *-CHECKSUM

Nëse përfundimi thotë se kartela është e vlefshme, jeni gati ta përdorni!

Si ta verifikoj në një sistem tjetër operativ pamjen e shkarkuar?

Read these instructions to verify your image.